Anita Barker Andersen

Det som kännetecknar förkunnaren och författaren Anita Barker Andersen är en livsstil av att vända motgångar och svårigheter till möjligheter. Hon har en unik förmåga att uppmuntra i svåra situationer och inge hopp där allt mänskligt hopp är ute. Hon undervisar med auktoritet, humor, självdistans och ödmjukhet.

Utdrag ur recension av Stig Evert Thornberg, pastor och överläkare.

Som 15-åring fick Anita en genetisk ögonsjukdom som ledde till att hon blev nästan helt blind. Med sina två procents syn fick hon lära sig att lita på Gud. Ett liv i det övernaturliga har blivit något helt naturligt för Anita. Genom sina böcker förmedlar hon hopp till många. Sammanlagt har c:a 850 verifierade berättelser om övernaturliga Gudsingripanden publicerats. Det handlar om mirakulösa helanden, änglavakt, frihet från bundenhet och upprättelse i livet.

1981 startade Anita förlaget Alfa Omega, numera OmegaSkrift, där 89 olika produktioner givits ut, därav 20 böcker. Genom åren har 220 000 böcker och ungefär lika många inspelningar gått ut från förlaget.

Verksamheten drivs ideellt till förmån för mission och det har möjliggjort att boken ”Det finns frihet” översatts till sju olika språk. 60 000 av dessa har distribuerats främst till pastorer och ledare i olika länder. Som en följd av detta har ett antal pastorskonferenser anordnats i Ryssland, Kina och Thailand

Med budskapet om försoning, förlåtelse och helande till ande, själ och kropp, har Anita rest till många platser i vårt land och utöver världen där hon fått se Gud hela och upprätta många.

Anita berättar själv hur det började:
Efter att jag som 15-åring blivit synskadad fick jag inte fortsätta på gymnasiet. Jag ägnade
mig då istället i fyra år åt sång, musik och turnéliv runt om i landet med team i kristen regi.

Efter att ha börjat studera med ljudböcker blev det så småningom socialhögskola, USA-
stipendier och nio år i USA. Med pastorsutbildning, familj, tre barn och två procents syn kom jag tillbaka till Sverige och började arbeta som ungdomspastor i Skåne. Några år senare kom FN: s handikappår. Den dagen jag fick veta detta kändes det jobbigt.

Nu skulle en massa fokus riktas på oss med funktionshinder. Alla våra krav, vad vi kostar och allt vad samhället borde göra för handikappade. På vägen hem i färdtjänsttaxin den dagen upplevde jag orden från Gud: ”Gör en inspelning med handikappade som visar något positivt!” Det resulterade i produktionen av kassetten “Hel människa, 60 minuter med livsglada, handikappade.” Både musiker, sångare, ljudtekniker och de som talade hade olika slags funktionshinder.

Det året såldes mer är 3.000 kassetter och de kristna tidningarna hade stora reportage. Samma år kom också erbjudandet om att handikappade kunde få 90 procents lönebidragstjänst i ideella organisationer. Jag arbetade som ungdomspastor inom EFS och min distriktsföreståndare frågade mig om jag tyckte det var okej att söka en sådan tjänst. ”Naturligtvis”, var min respons.

När sedan alla formalia var avklarade, frågade jag om jag fick göra vad jag ville nu? Lite bestört undrade distriktsföreståndaren vad jag då tänkte ta mig för. ”Bygga studio och i samarbete med skivbolagen fortsätta att producera olika kassetter med tal och musik för olika målgrupper, samt att resa runt och predika”, sa jag. I tonåren var teckning mitt bästa ämne i skolan, men det fick jag sluta med när jag förlorade synen.

Istället för att teckna och måla med pensel, fick jag nu skapa med ljud och ord. Den ideella föreningen Alpha Omega bildades 1981 för att producera, sälja och förmedla vinsten till mission. Nu firar vi 35-årsjubileum och det har genom åren blivit en lång rad av produktioner och böcker. Hur är detta möjligt? För mig personligen känns det ofattbart. Jag som inte har kunnat läsa en bok på över 50 år.

Så här började det.
Efter många år av ljudproduktioner, samtidigt som jag arbetade med själavård, upplevde jag Herrens maning att samla material till en bok. Den skulle handla om frihet, med fokus på trauma och förlåtelse. Jag skulle aldrig ha kommit på idén att skriva den själv på grund av min synskada. När jag hade dikterat en del av innehållet på kassetter fick jag nya problem med mina ögon – diagnosen blev glaskroppsavlossning. I en månad skulle jag hålla mig stilla så att näthinnan inte lossnade. Eftersom jag är en livlig person som rör mig mycket, blev jag trött bara av att försöka ta det lugnt.

Efter en vecka satte jag mig framför mitt optiska hjälpmedel, en videokamera med stor skärm och började skriva för hand. Bokstäverna på skärmen är ½ dm höga och jag måste sitta så nära som två dm framför den. Tidigare hade jag inte kunnat använda apparaten mer än en kort stund utan att bli illamående och få stark huvudvärk. Ett mirakel började nu växa fram – jag kunde sitta i timmar och skriva utan problem.

Så startade mitt bokskrivande och varje sida som skrivs kommer till helt övernaturligt. Jag är fortfarande helt beroende av att Herren kopplar på kraften och förmågan för varje gång jag sätter mig framför skärmen, annars kommer genast de jobbiga symtomen.

Denna första bok “Det finns frihet” tog tre år att slutföra. Sedan dess har det blivit många fler böcker tillsammans med goda medarbetare som bearbetat texterna. Min livsinställning är att med Guds hjälp vända det som är negativt till något positivt.

Med den livsfilosofin är det lättare att klara sig genom svåra tider. Jag som inte kan läsa, shoppa, titta på TV eller använda en dator och surfa på nätet kan istället använda min tid till skapande kreativitet för att förmedla hopp till andra – grunden till det hoppet finns förstås i Gud och Hans Ord.

Mitt motto i allt detta har varit bibelordet:

”Allt förmår jag i Honom som ger mig kraft.” Filipperbrevet 4:13.